ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เลขที่ 2 หมู่ 6   ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 02-567-0773-4    เบอร์โทรสาร 02-567-0773
Email : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :