ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532565
Page Views 855331
ระเบียบสถาบัน
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการอนุมัติการให้ปริญญา ปวส. ปวช. พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.19 KB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  1 ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 949.01 KB
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.93 KB

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com