ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ Reading
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ Grammar
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.12 KB
ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ listening
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.83 KB