สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/แยกตามสาขาวิชา 2565
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/แยกตามสาขาวิชา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.49 KB
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/แยกตามสาขาวิชา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.88 KB
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 พร้อมแนบรายชื่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.84 MB