ที่ตั้งสถาบัน
ที่ตั้งสถาบัน


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี  ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-567-0773-4

www.cvei1.ac.th

www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th