ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532552
Page Views 855318
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556

1.     สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

2.     สาขาวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

3.     สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

4.     สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557

1.     สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

2.     สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2558

1.     สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

2.     สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

3.     สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

4.     สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

5.    สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2559 (หลักสูตรทั้งหมด)

1.     สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

2.     สาขาเทคโนโลยียานยนต์   ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

3.     สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า   ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

4.      สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง   ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

5.    สาขาการจัดการสำนักงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

6.    สาขาการตลาด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ***

7.    สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

8.    สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

9.    สาขาการจัดการโลจิสติกส์    ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ***

10.  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า   ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ***

11.  สาขาเทคโนโลยียานยนต์   ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

12.  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

13.  สาขาการโรงแรม   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

14.  สาขาการบัญชี   ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

           *** หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2561

วิทยาลัยที่เปิดสอน

สาขา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เทคโนโลยีแม่พิมพ์

 

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 

การจัดการโลจิสติกส์

 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

เทคโนโลยียานยนต์

 

เทคโนโลยีก่อสร้าง

 

การจัดการสำนักงาน

 

เทคโนโลยีไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การโรงแรม

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

การบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

การตลาด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com