ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532452
Page Views 855203
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี

สมรรถนะอาชีพ ได้รับการยอมรับสู่มาตรฐานเทียบได้ระดับสากล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 

มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ปรับบทบาทครู คณาจารย์ให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ

ที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากร

กับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   มุ่งมั่นพัฒนาความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา

 ต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ วิชาชีพร่วมกับทุกภาคส่วน

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com