ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อาชีวศึกษาบัณฑิต
แบบฟอร์ม ป. ตรี ลงเว็บ 311
เอกสารเเนบ1-3 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 229
แบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.03 KB 205
แบบฟอร์มการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.64 KB 208
แบบประเมินพนักงานราชการ-แฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินพนักงานราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 251
ตัวอย่างเเฟ้มสะสมผลงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 193
แบบฟอร์มในการปฎิบัติงานราชการในสถาบัน
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 214
เอกสารการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เอกสารเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม วันที่ 7-10- 2562 203