ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อาชีวศึกษาบัณฑิต
แบบฟอร์ม ป. ตรี ลงเว็บ 549
เอกสารเเนบ1-3 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 470
แบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.03 KB 426
แบบฟอร์มการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.64 KB 464
แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ท 05 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.12 KB 113
แบบประเมินพนักงานราชการ-แฟ้มสะสมผลงาน
แบบประเมินพนักงานราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 861
ตัวอย่างเเฟ้มสะสมผลงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 405
แบบฟอร์มในการปฎิบัติงานราชการในสถาบัน
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 531
แบบฟอร์มในการปฎิบัติราชการในสถาบัน (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 60.23 KB 203
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.69 KB 219
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เเบบฟอร์มการเงิน)-2565 (Update) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.12 KB 78
เอกสารการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เอกสารเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา โดย ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโรดม วันที่ 7-10- 2562 405