ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 5/2566
( จำนวน 10 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 4/2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 23 รูป / ดู 9 ครั้ง )
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบัน วันที่ 10 เมษายน 2566
( จำนวน 16 รูป / ดู 100 ครั้ง )
โครงการอบรมปฏิบัติการ ว PA ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
( จำนวน 25 รูป / ดู 134 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 3/2566
( จำนวน 10 รูป / ดู 78 ครั้ง )
การประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ ครั้งที่ 1/2566
( จำนวน 20 รูป / ดู 120 ครั้ง )
พิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 สิงหาคม 2565
( จำนวน 36 รูป / ดู 699 ครั้ง )
ประชุมกลั่นกรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 848 ครั้ง )
MOY สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น วันทีี่ 27 พ.ค 65
( จำนวน 30 รูป / ดู 723 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 567 ครั้ง )