ภาพกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565
( จำนวน 13 รูป / ดู 345 ครั้ง )
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 -2564 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 423 ครั้ง )
พิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ "Digital LearninG Center" วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
( จำนวน 39 รูป / ดู 514 ครั้ง )
พิธีสักการะบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 สิงหาคม 2565
( จำนวน 36 รูป / ดู 435 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562-2564 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 329 ครั้ง )
ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 สิงหาคม 2565
( จำนวน 20 รูป / ดู 331 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบัน 16 สิงหาคม 2565
( จำนวน 12 รูป / ดู 293 ครั้ง )
ประชุมเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 กรกฎาคม 2565
( จำนวน 73 รูป / ดู 1215 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ 11-12 กรกฎาคม 2565
( จำนวน 37 รูป / ดู 578 ครั้ง )
ประชุมกลั่นกรองสถาบัน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 657 ครั้ง )