ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 15/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 444683
Page Views 738684
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 วันที่ 30/05/60

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 

โดยมีนายวันชัย อุดมสิน นายกสภาสถาบันเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 127  สำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. .... 

2. การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง

3. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. .... 

4. เสนอขอความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินเเละทรัพย์สิน ในเรื่องระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆของสถาบัน พ.ศ. ....


และประชุมในครั้งถัดไปวันที่ 29 มิถุนายน 2560

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,09:06   อ่าน 375 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com