ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 15/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 460393
Page Views 760785
ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างมาตรฐานประกันคุณภาพ วันที่ 3/06/60

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จัดโครงการสร้างมาตรฐานประกันคุณภาพเพื่อให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด

ระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา โดยมีนายไชยศิริ สมสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธาน

ในการกล่าวเปิดโครงการในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง

 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบัน 

และเจ้าหน้าที่สถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้างานประกันคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 120 คน

โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2560,19:55   อ่าน 916 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com