ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 412549
Page Views 672963
ภาพกิจกรรม
ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชี
( จำนวน 28 รูป / ดู 952 ครั้ง )
โครงการสัมนานักศึกษาปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หั
( จำนวน 18 รูป / ดู 796 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 11/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
( จำนวน 5 รูป / ดู 507 ครั้ง )
ประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุค
( จำนวน 4 รูป / ดู 460 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมและบำรุงศาสนา ณ วัดโบส์ จังหวัดปทุมธานี ของปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู 1085 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้้้งที่ 5/2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 988 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 6 / 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีว
( จำนวน 5 รูป / ดู 753 ครั้ง )
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจัดท
( จำนวน 5 รูป / ดู 785 ครั้ง )
อบรมระบบ gfmis ณ วท.สบ
( จำนวน 2 รูป / ดู 899 ครั้ง )
ร่วมพิธีเปิดสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา ( 7ธ.ค.2555 )
( จำนวน 16 รูป / ดู 964 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com