ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 20/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 476224
Page Views 785998
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 ครั้งที่ 8/2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 356 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
( จำนวน 4 รูป / ดู 348 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 7/2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 403 ครั้ง )
ประชุมสัมมนาการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในสถาบันการอาชีวศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 339 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มิอสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
( จำนวน 6 รูป / ดู 364 ครั้ง )
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจักทำ คอศ.3 คอศ.4 โดย ผศ.ดร.สมชัย หิรั
( จำนวน 47 รูป / ดู 1700 ครั้ง )
โครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื
( จำนวน 11 รูป / ดู 842 ครั้ง )
ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชี
( จำนวน 28 รูป / ดู 1158 ครั้ง )
โครงการสัมนานักศึกษาปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หั
( จำนวน 18 รูป / ดู 978 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 11/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
( จำนวน 5 รูป / ดู 560 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com