ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 510811
Page Views 830643
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มิอสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
( จำนวน 6 รูป / ดู 387 ครั้ง )
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การจักทำ คอศ.3 คอศ.4 โดย ผศ.ดร.สมชัย หิรั
( จำนวน 47 รูป / ดู 1806 ครั้ง )
โครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรื
( จำนวน 11 รูป / ดู 895 ครั้ง )
ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชี
( จำนวน 28 รูป / ดู 1245 ครั้ง )
โครงการสัมนานักศึกษาปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หั
( จำนวน 18 รูป / ดู 1047 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 11/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
( จำนวน 5 รูป / ดู 584 ครั้ง )
ประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุค
( จำนวน 4 รูป / ดู 531 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมและบำรุงศาสนา ณ วัดโบส์ จังหวัดปทุมธานี ของปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู 1192 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้้้งที่ 5/2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 1215 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 6 / 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีว
( จำนวน 5 รูป / ดู 839 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com