ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 412569
Page Views 672983
ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556-2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 677 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 23 เมย เวลา13.
( จำนวน 14 รูป / ดู 1034 ครั้ง )
นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีอิเลคทรอนิค วทป 24-4-57
( จำนวน 1 รูป / ดู 523 ครั้ง )
โครงการอบรมสร้างความตระหนักการดำเนินงานในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ( 2พ.ย.2555 )
( จำนวน 18 รูป / ดู 791 ครั้ง )
การสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรา23
( จำนวน 12 รูป / ดู 874 ครั้ง )
การเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 ( 4ธ.ค.2555 )
( จำนวน 32 รูป / ดู 1322 ครั้ง )
การประเมินความพร้อมการเปิดสอนปริญญตรี สาขาอิเลคทรอนิค สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 วิทยาลัยเทคนิคปทุม
( จำนวน 4 รูป / ดู 507 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติกาารพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
( จำนวน 18 รูป / ดู 721 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๑-๕ ( 2พ.ย.2555
( จำนวน 9 รูป / ดู 367 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู 447 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com