ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 28/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 350652
Page Views 562715
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 วันที่ 30/05/60
( จำนวน 17 รูป / ดู 123 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 26/05/60
( จำนวน 18 รูป / ดู 119 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่งานพระราชทาน ปริญญาบัตร วันที่ 25/05/60
( จำนวน 12 รูป / ดู 121 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรครั้งที่ 5/2560
( จำนวน 11 รูป / ดู 160 ครั้ง )
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 150 ครั้ง )
ประชุมการจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา ฯ วันที่ 08/05/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 161 ครั้ง )
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน วันที่ 08/05/60
( จำนวน 20 รูป / ดู 149 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5/2560 วันที่ 05/05/60
( จำนวน 12 รูป / ดู 144 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 05/05/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 149 ครั้ง )
บรรณาธิการกิจโครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 04/05/60
( จำนวน 10 รูป / ดู 83 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com