ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 412574
Page Views 672988
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11/04/60
( จำนวน 12 รูป / ดู 243 ครั้ง )
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 วันที่ 31/03/60
( จำนวน 31 รูป / ดู 391 ครั้ง )
เลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (4) ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
( จำนวน 70 รูป / ดู 686 ครั้ง )
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 277 ครั้ง )
ประชุมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2560 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
( จำนวน 11 รูป / ดู 241 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20/03/60
( จำนวน 27 รูป / ดู 399 ครั้ง )
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่11-12 มีนาคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 428 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2560 วันที่ 03/03/60
( จำนวน 18 รูป / ดู 310 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28/02/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 344 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่1/2560 วันที่ 27/02/60
( จำนวน 20 รูป / ดู 281 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com