ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 475017
Page Views 784353
ภาพกิจกรรม
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 450 ครั้ง )
ประชุมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2560 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
( จำนวน 11 รูป / ดู 411 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20/03/60
( จำนวน 27 รูป / ดู 623 ครั้ง )
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่11-12 มีนาคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 606 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2560 วันที่ 03/03/60
( จำนวน 18 รูป / ดู 487 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28/02/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 524 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่1/2560 วันที่ 27/02/60
( จำนวน 20 รูป / ดู 450 ครั้ง )
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง) วันที่ 22/02/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 946 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3-4/02/60
( จำนวน 16 รูป / ดู 585 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26/01/60
( จำนวน 28 รูป / ดู 678 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com