ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 12/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 371262
Page Views 595573
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 12/2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 422 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/2559
( จำนวน 21 รูป / ดู 292 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 18/12/59
( จำนวน 15 รูป / ดู 259 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 16/12/59
( จำนวน 20 รูป / ดู 218 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( จำนวน 12 รูป / ดู 205 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 226 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี15/12/59
( จำนวน 19 รูป / ดู 248 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 14/12/59
( จำนวน 11 รูป / ดู 221 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 453 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพลังงานไฟฟ้า วันที่ 07/12/2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 168 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com