ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 475015
Page Views 784351
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2560 วันที่24/01/60
( จำนวน 21 รูป / ดู 647 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานวิชาการจัดทำโครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 20/01/60
( จำนวน 44 รูป / ดู 930 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่19/01/60
( จำนวน 41 รูป / ดู 922 ครั้ง )
การประชุมโครงการความร่วมมือ “งานทวิภาคีในภาคอุตสาหกรรม” วันที่18/01/60
( จำนวน 14 รูป / ดู 533 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ วันที่ 13/01/60
( จำนวน 19 รูป / ดู 484 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ วันที่12/01/60
( จำนวน 15 รูป / ดู 449 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่10/01/60
( จำนวน 28 รูป / ดู 712 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันที่29/12/2559
( จำนวน 23 รูป / ดู 658 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 27/12/59
( จำนวน 47 รูป / ดู 1136 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 12/2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 776 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com