ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 28/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 350651
Page Views 562714
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 16/12/59
( จำนวน 20 รูป / ดู 186 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
( จำนวน 12 รูป / ดู 173 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 195 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี15/12/59
( จำนวน 19 รูป / ดู 207 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 14/12/59
( จำนวน 11 รูป / ดู 190 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 392 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพลังงานไฟฟ้า วันที่ 07/12/2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 152 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 29/11/2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 292 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 24/11/2559
( จำนวน 48 รูป / ดู 365 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
( จำนวน 61 รูป / ดู 456 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com