ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 515430
Page Views 835380
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2560 วันที่ 03/03/60
( จำนวน 18 รูป / ดู 571 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28/02/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 625 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่1/2560 วันที่ 27/02/60
( จำนวน 20 รูป / ดู 529 ครั้ง )
จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง) วันที่ 22/02/60
( จำนวน 13 รูป / ดู 1088 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3-4/02/60
( จำนวน 16 รูป / ดู 661 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26/01/60
( จำนวน 28 รูป / ดู 775 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2560 วันที่24/01/60
( จำนวน 21 รูป / ดู 780 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานวิชาการจัดทำโครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 20/01/60
( จำนวน 44 รูป / ดู 1109 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่19/01/60
( จำนวน 41 รูป / ดู 1120 ครั้ง )
การประชุมโครงการความร่วมมือ “งานทวิภาคีในภาคอุตสาหกรรม” วันที่18/01/60
( จำนวน 14 รูป / ดู 614 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com