ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532448
Page Views 855197
ภาพกิจกรรม
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 580 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี15/12/59
( จำนวน 19 รูป / ดู 628 ครั้ง )
นิเทศการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 14/12/59
( จำนวน 11 รูป / ดู 574 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา วาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 1069 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพลังงานไฟฟ้า วันที่ 07/12/2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 348 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 29/11/2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 957 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 24/11/2559
( จำนวน 48 รูป / ดู 1150 ครั้ง )
ประชุมนายกสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
( จำนวน 61 รูป / ดู 1490 ครั้ง )
ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16/11/2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 917 ครั้ง )
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 28/10/2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 785 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com