ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 28/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 350647
Page Views 562710
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 20 – 22 กันยายน 2559.
( จำนวน 141 รูป / ดู 1060 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 10/2559
( จำนวน 16 รูป / ดู 263 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
( จำนวน 3 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับปริญญา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559
( จำนวน 47 รูป / ดู 507 ครั้ง )
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (Training Camp) รุ่นที่2
( จำนวน 94 รูป / ดู 1298 ครั้ง )
โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรี 2559
( จำนวน 260 รูป / ดู 2427 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 9/2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 401 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 8/2559
( จำนวน 30 รูป / ดู 474 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่5/2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 428 ครั้ง )
ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ 2559 ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
( จำนวน 20 รูป / ดู 288 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com