ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 23/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 447539
Page Views 741858
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 49 รูป / ดู 806 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559
( จำนวน 39 รูป / ดู 680 ครั้ง )
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝึกอาชีพโครงการความร่วมมือตามหลักสูตรทวิภาคี ( HONDA) 21/10/2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 454 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วันที่ 20/10/2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 568 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 18/10/2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 607 ครั้ง )
การประชุมแนวทางพัฒนาศักยภาพ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
( จำนวน 35 รูป / ดู 669 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพลังงานไฟฟ้า
( จำนวน 20 รูป / ดู 615 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากำลังคน วันที่ 24-25 กันยายน 2559
( จำนวน 250 รูป / ดู 3139 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 20 – 22 กันยายน 2559.
( จำนวน 141 รูป / ดู 2200 ครั้ง )
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ครั้งที่ 10/2559
( จำนวน 16 รูป / ดู 490 ครั้ง )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com