ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์และร่างประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเสียงห้องโสต จำนวน ๑ ชุด ปรับแก้ไขครั้งที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,16:04   อ่าน 54 ครั้ง