ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532451
Page Views 855200
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (อ่าน 574) 24 ก.ย. 58
ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน (อ่าน 679) 16 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 15 กันยายน 2558 (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม) (อ่าน 560) 15 ก.ย. 58
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 14 กันยายน 2558(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม) (อ่าน 560) 14 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 693) 15 ส.ค. 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (อ่าน 870) 07 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อ มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สอก.1 (อ่าน 637) 30 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงาน การขอสำเร็จการศึกษาระดับปวช.และ ปวส. (อ่าน 477) 24 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงาน การรับสมัคร คัดเลือก ฯ (อ่าน 466) 24 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงาน การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 479) 24 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงาน การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และป.ตรี (อ่าน 509) 24 ก.ค. 58
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 522) 24 ก.ค. 58
เอกสารแบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 713) 20 ก.ค. 58
รายงานการประชุม คณะกรรมการ กพร. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (อ่าน 493) 17 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (อ่าน 457) 17 ก.ค. 58
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 586) 14 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกล (อ่าน 528) 09 ก.ค. 58
ประกาศสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (อ่าน 701) 24 มิ.ย. 58
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำ (อ่าน 835) 22 พ.ค. 58
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558 (อ่าน 647) 21 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี (อ่าน 608) 20 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิ (อ่าน 799) 01 เม.ย. 58
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง๑ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรีเทคโนโลยีบัญฑิต(ต่อเนื่อง) (อ่าน 647) 04 ก.พ. 58
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ (อ่าน 629) 14 ม.ค. 58
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ (อ่าน 590) 07 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย ส (อ่าน 748) 05 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่ว (อ่าน 594) 05 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ (อ่าน 559) 05 ม.ค. 58
ประชุมสัมนาการจัดทำ คอส.๒ วันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 521) 05 ม.ค. 58
ขอส่งยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ (อ่าน 589) 28 ธ.ค. 57

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com