ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 16/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 364282
Page Views 583860
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ (อ่าน 452) 07 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย ส (อ่าน 550) 05 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่ว (อ่าน 451) 05 ม.ค. 58
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ (อ่าน 420) 05 ม.ค. 58
ประชุมสัมนาการจัดทำ คอส.๒ วันที่ ๘-๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 386) 05 ม.ค. 58
ขอส่งยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ (อ่าน 426) 28 ธ.ค. 57
ขอเชิญประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และ ๖/๒๕๕๗ (อ่าน 639) 26 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ (อ่าน 625) 26 ส.ค. 57
คำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เรื่อง อนุญาตให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ ระห (อ่าน 733) 05 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (อ่าน 655) 04 ส.ค. 57
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (อ่าน 655) 04 ส.ค. 57
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 2557 (อ่าน 700) 03 ส.ค. 57
แบบในสมัครผอสถาบันประเภทเสนอชื่อ (สช.1 ) (อ่าน 713) 03 ส.ค. 57
แบบในสมัครผอสถาบันประเภทสมัครด้วยตนเอง (อ่าน 1081) 03 ส.ค. 57

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com