ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 515494
Page Views 835445
คณะกรรมการสภาสถาบัน
ชื่อ-สกุล : นายกำจัด บุญพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-3840
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 159/99 หมู่บ้านพัชรเพลส หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อื่นๆ :

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

1

ประถมศึกษาปีที่ 1-4

โรงเรียนวัดศาลาหัวยาง อ.เมือง จ.สงขลา

2

ประถมศึกษาปีที่ 5-7

โรงเรียนแจ้งวิทยา อ. เมือง. จ.สงขลา

3

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวชิรานุกูล อ. เมือง จ.สงขลา

4

มัธยมศึกษาปีที่5-6 (วิชาชีพ)

โรงเรียนการช่างสงขลา อ. เมือง จ.สงขลา

5

ปริญญาตรี(ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

6

ปริญญาโท(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประวัติการทำงาน

ลำดับที่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

1

พ.ศ. 2550-2554

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ. 4)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

2

พ.ศ. 2545-2550

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ. 4)

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

3

พ.ศ.2540-2545

ผู้อำนวยการ ระดับ8

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

4

พ.ศ. 2538-2540

รักษาการผู้อำนวยการ ระดับ 7

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จ.ตรัง

5

พ.ศ. 2532-2538

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 7

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

6

พ.ศ. 2530-2532

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 6

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

7

พ.ศ. 2529-2530

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับ 5

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

8

พ.ศ. 2523-2529

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

9

พ.ศ. 2519-2523

อาจารย์ 1 แผนกช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคยะลา


ประสบการณ์พิเศษ(ตำแหน่งและรางวัลที่เคยได้รับ)

1.ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ พ.ศ. 2553-2554

2.ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552-2554

3.ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545-2550

4.ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2540-2545

5.ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1(ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส)พ.ศ. 2548-2550

6.รางวัลครุสดุดี(ครุฑทองคำ)กระทรวงศึกษาธิการ

7.ข้าราชการดีเด่น(ครุฑทองคำ)กระทรวงศึกษาธิการ

8.ข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการ

9.ข้าราชการดีเด่นด้านบริหารนโยบาย จังหวัดชายแดนภาคใต้

10.ข้าราชการดีเด่นภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com