ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 18/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 495919
Page Views 813827
คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายวันชัย อุดมสิน
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 1

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา
รองผู้อำนวยการสถาบันและกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายวีระ พิชิตกุล
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายปิยะ ภาตะนันท์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายนนทพงศ์ ยอดทอง
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายยรรยงค์ ศัตรูคร้าม
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายพยัพ พลแก้ว
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายจีรศักดิ์ หมุนขำ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายสถิต สมศรีโย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล พิศุทธิวงษ์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมนึก ภาศักดี
รองผู้อำนวยการสถาบันและเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

นายกำจัด บุญพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

นายธำรงค์ สว่างเดือน
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com