ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2014
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 532450
Page Views 855199
คณะกรรมการสภาสถาบัน

นายวันชัย อุดมสิน
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 1

นายไชยศิริ สมสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา
รองผู้อำนวยการสถาบันและกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายวีระ พิชิตกุล
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

---ว่าง---

นายปิยะ ภาตะนันท์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่ สอศ. เสนอ

นายธีร นรสิงห์
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายธำรงค์ สว่างเดือน
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้บริหารสถาบัน

นายจีรศักดิ์ หมุนขำ
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายมงคล เฟื่องขจร
กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากครูหรือคณาจารย์ประจำ

นายสถิต สมศรีโย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล พิศุทธิวงษ์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมนึก ภาศักดี
รองผู้อำนวยการสถาบันและเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

นายกำจัด บุญพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ที่อยู่ 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรสาร. 02-567-0773

โทรศัพท์. 02-567-0774

Facebook :  www.facebook.com/cvei1cvei1

E-mail : cvei1@cvei1.ac.th หรือ cvei1_phathumthanee@hotmail.com